Vårt mål är att du som förälder ska engagera dig i skolans verksamhet. Detta har du möjlighet att göra i skolans olika ”Päronprojekt”. Vår önskan är att du agerar som ”päron” en till två gånger per termin, men det är förstås frivilligt.

Päronprojekten skiljer sig från läsår till läsår. Någon gång kan du få hjälpa till på fritids under det att personalen har planeringsmöte. En annan gång kanske det behövs några päron som kan hjälpa till, exempelvis under speciella temadagar eller utflykter.

Självklart vill vi även att du går på föräldramöten och på medlemsmöten.

Förutom rektor och skolans personal har vi en styrelse som består av sju invalda föräldrar. Du kan självklart bli en av dem. Oavsett hur du väljer att engagera dig så ger vår organisationsform möjligheten till bättre insyn i ditt barns vardag.
Hem
Skolan
Undervisningen
Fritidshemmet
Föräldrarna
Personalen
Maten
Hitta hit
Kontakta oss
Vårt kösystem
Blanketter
Kalendarium