Fritidshemmet öppnar klockan halv åtta och håller öppet fram till första lektionen börjar – halv nio. Efter skolans slut håller vi öppet fram till halv sex. På vår skola erbjuds samtliga elever fritidsverksamhet till och med år 5.

På "fritids" har vi ett varierat utbud av aktiviteter där barnen har skoj. Några spelar rundpingis, andra pysslar eller sitter och läser i biblioteket. Vissa dagar går vi iväg med barnen för att låta dem prova på någon nytt, till exempel fäktning, basket eller skateboard. Andra dagar låter vi dem ta det lugnt – allt beroende på väder, sinnestämning och säsong.

På vintern åker vi pulka och sommaren åker vi självklart till stranden!

*Fritidshemmet finansieras genom föräldraavgift och omsorgspeng. Föräldraavgiften betalas på sedvanligt sätt, enligt maxtaxan.

Hem
Skolan
Undervisningen
Fritidshemmet
Föräldrarna
Personalen
Maten
Hitta hit
Kontakta oss
Vårt kösystem
Blanketter
Kalendarium