För att ställa ert barn i kö till vår skola skickar ni in en intresseanmälan. Anmäl endast ett barn per blankett. Vi skickar inte ut någon bekräftelse på anmälan.

Intagningskriterier
Vi tar i första hand in barn boende på Kungsholmen. Därefter, om plats finns, kan vi ta in barn från andra områden. Vi tillämpar syskonförtur.

Vi har ett informationsmöte inför skolvalet för de familjer vars barn under året fyller 6 år. Alla berörda familjer inbjuds till mötet per brev. Glöm inte att meddela oss om ni byter adress!

Ladda ner och skicka din intresseanmälan till skolan.

Hem
Skolan
Undervisningen
Fritidshemmet
Föräldrarna
Personalen
Maten
Hitta hit
Kontakta oss
Vårt kösystem
Blanketter
Kalendarium