Rektorsexpeditionen
Rektor: Cecilia Ulvegård
cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se
Tel: 08 653 55 57

Expeditionen
Vaktmästare: Kjell Segermo
kjell.segermo@kungsholmens-friskola.se

Sekreterare: Helena Nygren
helena.nygren@kungsholmens-friskola.se

Kök
Kock: Tomas Knapp
tomas.knapp@kungsholmens-friskola.se

F-klass
Förskollärare: Charlotte Cederlund
charlotte.cederlund@kungsholmens-friskola.se

Förskollärare:
Maarit Nordin
maarit.nordin@kungsholmens-friskola.se

Fritidspedagog
: Hadar Nordin
hadar.nordin@kungsholmens-friskola.se

ÅR1
Lärare: Alexandra Lindvall
alexandra.lindvall@kungsholmens-friskola.se


Fritidspedagog:
Sara Wallman Zillén
sara.wallmanzillen@kungsholmens-friskola.se

Fritidsledare:
Tobias Lundberg
tobias.lundberg@kungsholmens-friskola.se


ÅR2
Lärare: Kajsa Gerdén
kajsa.gerden@kungsholmens-friskola.se

Barnskötare:
Lisa Torikka
lisa.torikka@kungsholmens-friskola.se


ÅR3
Lärare: Ulrika Wallman
ulrika.wallman@kungsholmens-friskola.se

Lärare:
Emil Ekholm Svensson
emil.svensson@kungsholmens-friskola.se


Barnskötare: Anna Larsson
anna.larsson@kungsholmens-friskola.se

ÅR4
Lärare: Elisabeth Schildauer
elisabeth.schiladuer@kungsholmens-friskola.se


Fritidsledare:
Johan Murén
johan.muren@kungsholmens-friskola.se

ÅR5
Lärare: Emil Ekholm Svensson
emil.svensson@kungsholmens-friskola.se


Lärare:
Lars Nordberg
lars.nordberg@kungsholmens-friskola.se


Fritidsledare:
Johan Murén
johan.muren@kungsholmens-friskola.se

Övriga pedagoger
Resurspedagog: Rosa Sundahl
rosa.sundahl@kungsholmens-friskola.se

Fritidspedagog:
Gunilla Persson
gunilla.persson@kungsholmens-friskola.se


Musikpedagog:
Anna Rosen
anna.rosen@kungsholmens-friskola.se


Hem
Skolan
Undervisningen
Fritidsshemmet
Föräldrarna
Personalen
Maten
Hitta hit
Kontakta oss
Vårt kösystem
Blanketter
Kalendarium