Vi driver vår verksamhet för barn från förskoleklass till och med årskurs 5. Det som särskiljer oss från andra skolor är att vi är organiserade som ett föräldrakooperativ* och att vi storleksmässigt är mindre. Fördelarna är flera:

Ingen klass har fler än 20 barn och till varje klass hör minst två pedagoger: en klasslärare som leder undervisningen tillsammans med en fritidspedagog. Totalt har vi cirka 100 elever, uppdelade på en klass i varje årskurs.

Hos oss får alla möjligheten att bli sedda och bekräftade. Vi har en stark gemenskap mellan barn, personal och föräldrar.

Söker du dessutom en skola där du på ett naturligt sätt kan vara delaktig i dina barns vardag, så finns knappast en bättre skola än vår. Välkommen till Kungsholmens Friskola!

*Skolan finansieras genom skolpeng. Inga avgifter tas ut för skolundervisningen.
Hem
Skolan
Undervisningen
Fritidshemmet
Föräldrarna
Personalen
Maten
Hitta hit
Kontakta oss
Vårt kösystem
Blanketter
Kalendarium