Undervisningen har allmänpedagogisk inriktning vilket betyder att vi följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. I förskoleklassen har leken den största betydelsen, både den fria och den styrda. Att skapa goda förutsättningar inför de fortsatta skolåren är betydelsefullt, därför tränas social gemenskap och koncentration.

Vi lägger stor vikt vid att ge varje barn en stabil grund i kärnämnena svenska, matematik och i engelska samt de ämnen som ingår i de natur- och samhällorienterade områdena. Det är vanligt att lärare och fritidspedagog delar upp klassen i mindre grupper, eller tar sig tid för att sitta enskilt med någon elev. Vi arbetar också aktivt med att utveckla barnens kreativitet. Därför ingår drama, dans och musik i skolans vardag.

Eftersom skolan ligger mitt i Stockholm tar vi både tillvara på stadens kulturutbud som närheten till skogar, parker och idrottsplatser. Onsdagar är som regel natur- eller kulturdag då barnen tar med matsäck för aktiviteter utanför huset.
Hem
Skolan
Undervisningen
Fritidshemmet
Föräldrarna
Personalen
Maten
Hitta hit
Kontakta oss
Vårt kösystem
Blanketter
Kalendarium