Köanmälan och köregler

Här kan ni ställa ert barn i kö till Kungsholmens Friskola (kan göras fr.o.m. barnets födelse). Om barnet har syskon som redan går på skolan, markera då detta i formuläret. Inga av lämnade uppgifter kommer att finnas tillgängliga för utomstående. Genom att fylla i ansökan godkänner du att den lagras och bearbetas digitalt. För godkänd köanmälan krävs att samtliga uppgifter för vårdnadshavare är ifyllda.

Klicka på länken ”köformulär (Formuläret öppnas i ett nytt fönster via Schoolsoft).

Köformulär

Även om barnet står i kö till skolan måste vårdnadshavaren göra ett skolval via Stockholms Stads e-tjänst för skolval, "Söka skola".  Information om hur det går till att söka skola kommer att skickas ut från Stockholms Stad innan skolsöksperioden börjar.

Vi har ett informationsmöte inför skolvalet för de familjer vars barn under året fyller 6 år. Alla familjer med barn som står i kö till det aktuella året inbjuds till mötet via e-post.

 

Köregler Vi tar i första hand in barn boende på Kungsholmen, strikt efter ködatum. Därefter kan vi ta in barn från andra områden om plats finns. Vi tillämpar syskonförtur, vilket innebär att syskon till barn som redan går på skolan har förtur. Sökande med förtur måste förstås också vara anmälda på samma sätt som övriga barn.

Ert barn stryks ur kön om:

  1. Ni tackar nej till erbjuden plats.
  2. Ni inte kan nås på uppgiven e-postadress.
  3. Ni inte svarar på erbjuden plats inom angiven tid.

Om ni inte väljer vår skola, under skolvalsperionen, i Stockholms Stads e-tjänst för skolval, "Söka skola", inför förskoleklass inaktiveras ert barn i kön.

Årskurs 4-6

För barn som inte fått plats till årskurs 3 måste en ny anmälan göras avseende årskurs 4 och ny kötid påbörjas avseende dessa nyanmälningar. Anmälan kan göras från och med 1 september året innan aktuellt startår (dvs om ni vill söka till årskurs 4 med start hösten 2020 kan ni anmäla ert barn tidigast 1 september 2019).