Välkommen!

Höstterminen 2019

Våra lokaler på Pipersgatan 18 kommer under hösten att stambytas och renoveras. Vi startar därför vår verksamhet i Pampasområdet, på Ekelundsvagen 16, höstterminen 2019.

I juni 2020 beräknar vi att flytta tillbaka till nyrenoverade, fina lokaler på Pipersgatan. Önskar ni ställa ert barn i kö klicka på Köanmälan, överst.

 

 

Söka skola

Nu finns antagningsbeskeden i Stockholms stads e-tjänst Söka skola.

 

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till och signera plats med mobilt BankID.

Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar. Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er bägge för att det ska gälla. 

Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars.

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kommer platsen att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

Så här bekräftar du platsen:

Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med mobilt bank-id. Du kan alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att skriva ut det på papper och underteckna. Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till skolan.

Vi återkommer under april månad med information gällande skolstarten på Kungsholmens Friskola till er som tackat ja till plats till höstterminen-20.

Logga i på SchoolSoft här

(Skolans intranät för vårdnadshavare )

Kontakta oss


Rektor: Cecilia Ulvegård

cecilia.ulvegard@kungsholmens-friskola.se

Ekonomi/administration: Helena Nygren

helena.nygren@kungsholmens-friskola.se

Specialpedagog: Ulla H Nilsson

ulla.h.nilsson@kungsholmens-friskola.se

Vaktmästare/it: Conny Tesstor

conny.tesstor@kungsholmens-friskola.se

Köket: Svenne Regner

sven.regner@kungsholmens-friskola.se

Telefon rektor - expedition

08 653 55 57

Kalendarium 2019/2020

 

Höstterminen 2019

December

19 Julavslutning i Kungsholms kyrka kl 14.00

20-23 Jullovsfritids

Vårterminen 2020

Januari

2-3 Jullovsfritids

7 Studiedag - Jullovsfritids

8 Skolstart kl 8.30

15 SÖKA SKOLA- ansökan öppnar

Februari

15 SÖKA SKOLA -ansökan stänger

v 9 Sportlov

Mars

4 Vinteridrottsdag

25 Besked om antagning

April

v15 Påsklov

Maj

20 Studiedag 

Juni

12 Avslutning i Kungsholms kyrka kl 13.00